Zwroty i reklamacje

Zgodnie z prawem prawo do zwrotu otrzymanego, nienaruszonego towaru przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
Aby dokonać takiego zwrotu, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zwrotu.

 

Wyciąg z regulaminu:

 

 1. Odstąpienie od Umowy6.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 6.5, składając oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
  6.2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności z tytułu zakupionych Produktów, oprócz kosztów dostawy.
  6.3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Sprzedawcy.
  6.4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności z chwilą otrzymania Produktu z powrotem lub dowodu jego odesłania przez Klienta, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6.5. Klient ma obowiązek zwrotu Produktu niezwłocznie i jeżeli jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu Produktu, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  6.6. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.
 2. Reklamacje8.1. Klient może złożyć reklamację Produktu w ramach rękojmi, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową, w tym jego wadliwości lub niekompletności.
  8.2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. W takim przypadku, Sprzedawca wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  8.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dostarczenia do Sprzedawcy Produktu.
  8.4. Koszty dostarczenia reklamowanego Produktu, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ponosi Sprzedawca.