We are the best at English <> Polish translations!

W tłumaczeniach angielsko <> polskich jesteśmy najlepsi!

Besides having fluent knowledge of English in the fields of finance and foreign trade confirmed by certificates, we are one of the few translators on the Polish market who “feel” the English language thanks to spending their childhood in the USA. We are very sensitive to literal translations, which although from the grammatical point of view may be absolutely correct, sound unnatural to native speakers in GB and the USA. 

We also carry out translations for prestigious institutions and enterprises. We are not afraid to face challenges. We have also translated softer texts, such as children’s books or film dialogues. We realize, that in such cases it is essential for the translation to be synchronized with the amount of syllables, so the dialog – when read – is fluent and corresponds with the original wording, or fits on the screen when subtitles are used.

Our passion to play with words allowed us to take up poetry, the effects of which can be found as lyrics written to songs performed by top artists of the Polish music scene, with Edyta Bartosiewicz or Natalia Kukulska, to mention just two.

 
Poza biegłą znajomością języka angielskiego np. z zakresu finansów i handlu zagranicznego potwierdzoną certyfikatami, jako jedni z nielicznych tłumaczy na polskim rynku „czujemy” język angielski. Wyczuleni jesteśmy na „książkowe” tłumaczenia, które z punktu widzenia gramatyki są ze wszech miar poprawne, jednak nikt w Wielkiej Brytanii ani w USA tak nie mówi i nie pisze, więc tłumaczenie brzmi sztucznie.

Tłumaczymy dla bardzo prestiżowych instytucji np. Ministerstwa Gospodarki oraz przedsiębiorstw. Tłumaczyliśmy również literaturę dziecięcą i dialogi filmowe (SDT FILM). Wiemy, że w takim przypadku liczy się zgodność sylab, aby dialog mógł być płynny i zgodny z oryginałem, gdy jest czytany, lub zmieścił się na ekranie, gdy tworzone są napisy.


Zamiłowanie do zabawy słowem pozwoliło nam również sięgnąć po pióro poetyckie, czego efektem są teksty do piosenek m.in. Edyty Bartosiewicz czy Natalii Kukulskiej.

 

Feel free to contact us:

grzegorz@literowka.com 


Zapraszamy do współpracy:
grzegorz@literowka.com